Všeobecne záväzné nariadenia


  Zobrazujem 20 z 29 dokumentov (strana 1).
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zriadení so sídlom na území obce Trnovec nad Váhom
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 25.02.2019 Veľkosť: 1.75 MB (1 súbor)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Trnovec nad Váhom
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 25.02.2019 Veľkosť: 6.56 MB (1 súbor)
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trnovec nad Váhom č. 1/2018 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov v obci Trnovec nad Váhom
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 01.06.2018 Veľkosť: 4.19 MB (1 súbor)
Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 08.11.2017 Veľkosť: 984.9 kB (1 súbor)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 28.09.2017 Veľkosť: 1.09 MB (1 súbor)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trnovec nad Váhom a určenie miesta a času záp
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 28.09.2017 Veľkosť: 1.7 MB (1 súbor)
Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2016 o stanovení cien za služby
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 29.12.2016 Veľkosť: 542.7 kB (1 súbor)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov v obci Trnovec nad Váhom
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 29.12.2016 Veľkosť: 532.5 kB (1 súbor)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 - Požiarny poriadok obce Trnovec nad Váhom
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 29.12.2016 Veľkosť: 483 kB (1 súbor)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trnovec nad Váhom
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 23.06.2016 Veľkosť: 11 MB (1 súbor)
Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Trnovec nad Váhom
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 16.12.2015 Veľkosť: 2.23 MB (1 súbor)
Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, ktorým sa stanovuje trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 30.10.2015 Veľkosť: 3.35 MB (1 súbor)
Zásady obce určujúce pravidlá nájmu a prenájmu bytových a nebytových priestorov a obecných pozemkov
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 21.07.2015 Veľkosť: 1.58 MB (1 súbor)
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trnovec nad Váhom č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd podľa miestnych podmienok
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 17.04.2014 Veľkosť: 60.9 kB (1 súbor)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 o dani z nehnuteľností
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 11.04.2014 Veľkosť: 5.09 MB (1 súbor)
O podmienkach a podrobnostiach vodenia psov na území obce Trnovec nad Váhom
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 17.12.2013 Veľkosť: 99.3 kB (1 súbor)
DODATOK k všeobecnemu záväznému nariadeniu číslo l/2012 o sociálnych službách v obci Trnovec nad Váhom
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 15.10.2013 Veľkosť: 89.5 kB (1 súbor)
O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trnovec nad Váhom a určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej d
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 14.06.2013 Veľkosť: 81.3 kB (1 súbor)
O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 13.06.2013 Veľkosť: 144.5 kB (2 súbory)
O udeľovaní ocenení obce Trnovec nad Váhom
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 13.06.2013 Veľkosť: 104.1 kB (1 súbor)


FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.