Obec Trnovec nad Váhom
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

"Napojenie prevádzky Čpavok 4 na zariadenie na produkciu argónu"

rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

ROZHODNUTIE vydané v zisťovacom konaní– informovanie verejnosti – „Napojenie prevádzky Čpavok 4 na zariadenie na produkciu argónu"

Dňa 5. 9. 2019 bolo Obci Trnovec nad Váhom zaslané rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, ktoré vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky č. 6163/2019-1.7/ss-R 45968/2019 zo dňa 1. septembra 2019, že zmena navrhovanej činnosti "Napojenie prevádzky Čpavok 4 na zariadenie na produkciu argónu" navrhovateľa Duslo, a. s. Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03  Šaľa sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozhodnutie sa nachádza v prílohe.

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. V prípade verejnosti sa podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov.

Súbory na stiahnutie

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.