Obec Trnovec nad Váhom

Zrušenie rozhodnutia

Zrušenie rozhodnutia
Zrušenie rozhodnutia a vrátenie veci na nové prejednanie

Rozhodnutie o zrušení rozhodnutia Okresného úradu Šaľa a vrátenie veci na nové prejednanie a rozhodnutie – informovanie verejnosti – „Zariadenie na produkciu argónu“ – Messer Tatragas spol. S.r.o.

 

 Dňa 6. augusta 2019 bolo Obci Trnovec nad Váhom zaslané rozhodnutie Okresného úradu  Nitra o zrušení rozhodnutia Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-SA-OSZP-2019/004155-24-Ne zo dňa 21.05.2019 vydaného v zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre navrhovanú činnosť: ,,Zariadenie na produkciu argónu“, navrhovateľa Messer Tatragas, spol. s r.o. so sídlom Chalupkova 9, 819 44 Bratislava.

Výrok rozhodnutia: Podľa ustanovenia § 59 ods. 3 zákona o správnom konaní Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov rozhodnutie Okresného úradu Šaľa ruší a vec vracia na nové prejednanie a rozhodnutie.

 

Rozhodnutie č. OU-NR-OOP3-2019/034197 nájdete v prílohe.

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

Súbory na stiahnutie

zrusenie-rozhodnutia-messer-tatragas 121.9 kB pdf 6.8.2019

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.