Obec Trnovec nad Váhom

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Trnovec nad Váhom

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Trnovec nad Váhom
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola obci ako zriaďovateľovi škôl a školských zariadení ustanovená povinnosť určiť všeobecne záväzným nariadením výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri základnej škole a v školskej jedálni pri materskej škole.

 

Toto VZN je potrebné prijať aj v súvislosti s novelou zákona o poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa účinnou od 1.9.2019. Dotácia na stravovanie je od tohto termínu určená všetkým žiakom základnej školy. Okrem tejto zmeny je potrebné upraviť výšku finančného pásma na nákup potravín.

 

Návrh VZN nájdete v prílohe.

Súbory na stiahnutie

VZN ZS 19.7 kB docx 25.7.2019

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.