Obec Trnovec nad Váhom

Oznámenie o navrhovanej činnosti - zaslanie

Oznámenie o navrhovanej činnosti - zaslanie
Areál Zdroje Zeme Horný Jatov

Zaslanie oznámenia o navrhovanej činnosti – informovanie verejnosti – „Areál Zdroje Zeme Horný Jatov“

 

 Dňa 24.07.2019 bolo Obci Trnovec nad Váhom zaslané oznámenie  Okresného úradu  Šaľa o navrhovanej činnosti „Areál Zdroje Zeme Horný Jatov“ od navrhovateľa Zdroje Zeme, a. s. Strojárenská 1, 900 27  Bernolákovo.

 

Verejnosť sa môže s textom zámeru a informáciami o predloženom zámere oboznámiť na webovom sídle ministerstva na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/areal-zdroje-zemehorny-jatov

 

Obsah zámeru je k nahliadnutiu verejnosti prístupný  na sekretariáte obecného úradu počas úradných hodín po dobu 21 dní. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR.  

 

V zmysle § 29 ods. 8 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznamujeme verejnosti, že oznámenie nájdete v prílohe

Súbory na stiahnutie

zdroje-zeme-zamer 264 kB pdf 25.7.2019

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.