Zaslanie oznámenia o navrhovanej činnosti

Zaslanie oznámenia o navrhovanej činnosti
"Zariadenie na produkciu argónu"
24.04.2019
Autor: Administrátor

Dňa 17.04.2019 bol Obci Trnovec nad Váhom doručený list Okresného úradu  Šaľ, informácia o doručení oznámenia o navrhovanej činnosti: ,, Zariadenie na produkciu argónu“, navrhovateľa Messer Tatragas, spol. s r.o., so sídlom Ul. Chalupkova č. 9, 819 44 Bratislava.

 

V zmysle § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní, informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznamujeme verejnosti, že text oznámenia o navrhovanej činnosti je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-produkciu-argonu-

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k uvedenému zámeru na adresu: Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa, najneskôr do 21 dní od zverejnenia uvedených informácií.

 


Súbory na stiahnutie:
zariadenie-na-produkciu-argonu 265.6 kB 24.04.2019

Komentáre

FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.