Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby
Verejná vyhláška
30.11.2018
Autor: Administrátor

Obec Trnovec nad Váhom podala dňa 18. 10. 2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Vybudovanie chodníka v obci Trnovec nad Váhom - I. etapa" na pozemku registra C parc. číslo 1502/1.

Obec Selice ako príslušný stavebný úrad začala konanie, ktoré bolo oznámené účastníkom a dotknutým orgánom štátnej správy. Po zosúladení stanovísk uplatnených dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdení námietok a vyjadrení účastníkov konania Obec Selice v zmysle § 39a stav. zákona vydala Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby.

Rozhodnutie nájdete v prílohe.Komentáre

FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.