Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Informácia o konaní verejného prerokovania navrhovanej činnosti „CENTRUM CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY (CCE) ŠAĽA“

Informácia o konaní verejného prerokovania navrhovanej činnosti „CENTRUM CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY (CCE) ŠAĽA“
informovanie verejnosti

Obec Trnovec nad Váhom v zmysle § 34 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov pozýva obyvateľov na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „CENTRUM CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY (CCE) ŠAĽA“.

 

Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „CENTRUM CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY (CCE) ŠAĽA“ sa uskutoční dňa 11.5.2021 so začiatkom o 16.00 hod v telocvični Základnej školy s materskou školou Trnovec nad Váhom 302.

 

Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa verejné prerokovanie uskutoční, len ak je konanie verejného prerokovania v súlade s opatreniami podľa osobitného predpisu.

 

V prípade, ak by prišlo k zhoršeniu pandemickej situácie a obci bude do doby konania predmetného verejného prerokovania doručené vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre o nemožnosti uskutočnenia verejného prerokovania, obec Trnovec nad Váhom bude v zmysle § 34 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov bezodkladne informovať verejnosť, MŽP SR ako príslušný orgán, rezortný orgán a dotknutý orgán o odklade konania verejného prerokovania navrhovanej činnosti „CENTRUM CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY (CCE) ŠAĽA“.

 

Rovnako aj Správa o hodnotení navrhovanej činnosti: „CENTRUM CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY (CCE) ŠAĽA“ bude opätovne zverejnená a verejné prerokovanie bude zabezpečené v momente, keď pominú protipandemické opatrenia.

 

                                                                                                                            Mgr. Oliver Berecz, starosta obce

Facebook

Odber noviniek