Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Pracovná ponuka - opatrovateľ/opatrovateľka

Pracovná ponuka - opatrovateľ/opatrovateľka
oznámneie o voľnom pracovnom mieste

O Z N Á M E N I E

o voľnom pracovnom mieste

 

Obec Trnovec nad Váhom so sídlom 925 71 Trnovec nad Váhom č. 587 v zastúpení Mgr. Oliver Berecz, starosta obce v súlade s §6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme týmto informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu

 

Opatrovateľ/opatrovateľka v zariadení opatrovateľskej služby

 

 

Miesto výkonu práce:                        Obec Trnovec nad Váhom, zariadenie opatrovateľskej služby

Popis pracovných činností:  starostlivosť o klientov v sociálnom zariadení, vykonávať kŕmenie, prebaľovanie, hygienu,

polohovanie,  vykonávať obslužné práce súvisiace s prevádzkou zariadenia, udržiavanie poriadku a čistoty, spolupráca pri

ošetrovateľskej starostlivosti,  podieľať sa na realizácii výchovných a rehabilitačných programoch klienta, činnosti spojené 

s manipuláciou s bielizňou, práca v nepretržitej prevádzke s 12h zmenami

Predpokladaný termín nástupu:   dohodou

Druh pracovného pomeru:             plný úväzok (35h/týždeň) príp. dohodou na čiastočný úväzok

Kvalifikačné predpoklady:               základné/stredné/úplné stredné odborné vzdelanie

                                                                kurz opatrovania

Iné kritériá a požiadavky:                 bezúhonnosť, samostatnosť, flexibilnosť, zodpovednosť, empatia, ochota pomáhať, spoľahlivosť

Zoznam požadovaných dokladov:  žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

                                                                 životopis

                                                                 písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

                                                                 doklad o vzdelaní a doklad o absolvovaní kurzu opatrovania

Výhody zamestnávateľa:                   pracovná doba 35h týždenne v nepretržitej prevádzke

                                                                 preplácanie nadčasov, príplatky za zmennosť, víkendy, sviatky

                                                                stravné lístky v hodnote 4 EUR

                                                                5 dní dovolenky naviac v porovnaní s výmerou podľa  zákonníka práce na základe kolektívnej zmluvy

                                                                vyššieho  stupňa

                                                                v prípade záujmu DDS – doplnkové dôchodkové sporenie

Platové podmienky:                           nástupný plat 700,- Eur v hrubom + príplatky za zmennosť, víkendy, sviatky, nadčasy

Termín doručenia žiadosti do:        platí do zmazania inzerátu

Záujemcovia môžu podať písomnú žiadosť osobne do podateľne OcÚ počas stránkových hodín, e-mailom na adresu obec@trnovecnadvahom.sk alebo zaslať poštou na adresu :

 

Obec Trnovec nad Váhom

925 71 Trnovec nad Váhom č. 587

Kontaktná osoba:  Mgr. Vargová tel. 0917 873 524 

 

Vyhradzujeme si právo nevybrať ani jedného z uchádzačov.

 

 

 

V Trnovci nad Váhom, 8. apríla 2021

 

                                                                                                                                               Mgr. Oliver Berecz, starosta obce

Facebook

Odber noviniek