Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie o začatí konania - Ďuriš J.

Oznámenie o začatí konania - Ďuriš J.
verejná vyhláška

Ján Ďuriš, bytom 925 71 Trnovec nad Váhom 399,  podal dňa 1.2.2021 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu:

 

Pozemky pre výstavbu jedného rodinného domu.

 

Stavba obsahuje:

Rodinný dom SO 01

Spevnená plocha -prístup k rodinnému domu

 

Miesto stavby:  Trnovec nad Váhom, pozemky parcela číslo  408/18, 408/19, 408/20, 408/21 v kat.úz. Trnovec nad Váhom. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce Trnovec nad Váhom po dobu 15 dní. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty. 

Celé znenie oznámenia nájdete v prílohe.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
oznamenie_o_zacati_konania_duris 297 kB pdf 5.3.2021

Facebook

Odber noviniek