Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Návrh na vydanie územného rozhodnutia - Slovak Telekom

Návrh na vydanie územného rozhodnutia - Slovak Telekom
verejná vyhláška

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zastúpený elkatel s.r.o., Račianska 96, 831 02 Bratislava, dňa 12.08.2020 podali na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

INS:FTTH_SALA_06_Trnovec nad Váhom

Predmetom stavby je výstavba-uloženie HDPE rúr a multirúr. Do položenej multirúry budú následne zafúknuté optické vlákna a minikáble a to bez opätovnej  rozkopávky terénu.

Obec Trnovec nad Váhom,  ako určený príslušný stavebný úrad  podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, posúdila návrh  podľa § 37, 38, 39b stavebného zákona v územnom konaní, zosúladila stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na podklade toho, vydáva  podľa § 39a stavebného zákona a ust. § 6 ods.5 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z. ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ STAVBY INS:FTTH_SALA_06_Trnovec nad Váhom, ktoré nájdete v prílohe.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Slovak Telekom optika v obci 566.6 kB pdf 5.3.2021

Facebook

Odber noviniek