Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Predĺženie lehoty na vykonanie úkonu - upovedomenie

Predĺženie lehoty na vykonanie úkonu - upovedomenie
Informácia pre obyvateľov

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný a určený stavebný úrad podľa ust. § 33, § 117 ods. 1 a § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe podaného návrhu zo dňa 12.08.2020 vedie územné konanie o zmenu časti územného rozhodnutia na líniovú stavbu:

„Cesta I/75 Šaľa – obchvat“

na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa, Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom, Trnovec nad Váhom a Horný Jatov, pre zmenu stavebných objektov:

  SO 104-00 Prepojenie obchvatu a existujúcej cesty II/573 v km 4,984,

                   podobjekt SO 104-02 Vetva B – úprava cesty II/573,

            SO 510-00 Úprava tlakovej kanalizácie Dlhá nad Váhom – Veča,

            SO 514-00 Preložka vodovodu v km 0.220 vetvy B objektu 104-00

 

Bližšie informácie nájdu záujemcovia v prílohe.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
predlzenie-lehooty-ver-vyhlaska 242.5 kB pdf 25.2.2021

Facebook

Odber noviniek