Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Rozhodnutie o zamietnutí návrhu

Rozhodnutie o zamietnutí návrhu
verejná vyhláška

Ján Ďuriš, bytom  v Trnovci nad Váhom č. 399,  podal dňa 05.10.2020 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu:

 

Pozemky pre výstavbu troch rodinných domov.

 

Stavba obsahuje:

Rekonštrukcia a rozšírenie prípojky NN

Prípojky kanalizácie

Prípojky a vonkajšie rozvody vody

 

Miesto stavby:  Trnovec nad Váhom, pozemky parcela číslo  408/2, 408/18, 408/19, 408/21, 408/22   kat.úz. Trnovec nad Váhom.

Obec Trnovec nad Váhom, stavebný úrad príslušný podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len stavebný zákon) podľa § 37 ods. 4  stavebného zákona, návrh  zamieta.

Záujemcovia nájdu bližšie informácie v prílohe.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
verejna-vyhlaska-navrh-na-vydanie-uzemneho-rozhodnutia 223.6 kB pdf 15.1.2021

Facebook

Odber noviniek