Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trnovec nad Váhom - návrh

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trnovec nad Váhom - návrh
Informácia pre obyvateľov

Tento návrh VZN upravuje v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce, najmä o nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom, o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov a to najmä o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, o nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne, o spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu elektroodpadov z domácností, odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov, veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok, jedlých olejov a tukov, o spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok vrátane určenia miesta na ich ukladanie, podrobnosti o spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, o prevádzkovaní zberného dvora, o spôsobe zberu drobného stavebného odpadu a o nakladaní so šatstvom a textilom.

 

Návrh VZN sa nachádza v prílohe.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Odpady VZN 48.5 kB docx 20.11.2020

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.