Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

"Vypieranie NH3 a TZL z cyklónu 2355 na prevádzke Močovina 3"

rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

Dňa 27. októbra 2020 bolo Obci Trnovec nad Váhom doručené rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR číslo 10842/2020-1.7/sr-R. V ňom MŽP SR ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie rozhodlo po vykonaní zisťovacieho konania k oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Vypieranie NH3 a TZL z cyklónu 2355 na prevádzke Močovina 3" navrhovateľa Duslo, a. s. so sídlom Šaľa, Administratívna budova, ev. č. 1236 sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 z. z. 

Proti rozhodnutiu možno podať rozklad podľa § 61 správneho poriadku na MŽP SR v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. V prípade verejnosti sa za deň doručenia rozhodnutia považuje 15. deň zverejnenia na webovom sídle MŽP SR.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
rozhodnutie-vypieranie-nh3 1.21 MB pdf 28.10.2020

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.