Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Získali sme dotáciu na rozšírenie kapacít materskej školy

Získali sme dotáciu na rozšírenie kapacít materskej školy
projekt nám schválili

Od 1. januára 2021 sa zavádza povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole. Povinná školská dochádzka sa predlžuje zo súčasných desať rokov na jedenásť rokov a v materskej škole bude trvať jeden školský rok. Vzhľadom na to, že súčasné kapacity materskej školy sú nepostačujúce, Obec Trnovec nad Váhom sa zapojila do výzvy  na podávanie žiadostí o NFP s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2 zameranej na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. 

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán obec informovalo, že naša žiadosť o poskytnutie NFP bola schválená a na rozšírenie kapacít materskej školy v Trnovci nad Váhom bude obci poskytnutý nenávratný  finančný príspevok maximálne 524 849,62 EUR, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 552 473,28 EUR. 

Vďaka tomuto rozšíreniu sa kapacita materskej školy zväčší o jednu triedu s počtom 25 detí. Súčasťou rozšírenia je aj rozšírenie kapacity kuchyne a jedálne materskej školy. 

 

 

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.