Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Vypieranie NH3 a TZL z cyklónu 2355 na prevádzke Močovina 3

Vypieranie NH3 a TZL z cyklónu 2355 na prevádzke Močovina 3
upovedomenie o podkladoch rozhodnutia

"Vypieranie NH3 a TZL z cyklónu 2355 na prevádzke Močovina 3" - informovanie verejnosti

Ministerstvo životného prostredia dňa 14. októbra 2020 doručilo Obci Trnovec nad Váhom oznámenie o podkladoch rozhodnutia k oznámeniu o navrhovanej činnosti "Vypieranie NH3 a TZL z cyklónu 2355 na prevádzke Močovina 3"  navrhovateľa Duslo, a. s. Šaľa. 

 

Zároveň MŽP ako príslušný orgán štátnej správy informuje, že účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie možno do 7 pracovných dní od doručenia tohto upovedomenia. Do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na MŽP SR, na adrese Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, v pracovných dňoch v čase od 09:00 do 14:00 hod.

 

Bližšie informácie nájdu záujemcovia v prílohe.

 

Súbory na stiahnutie

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.