Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - "Argónová jednotka Duslo, Slovensko"

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti -
Informácia pre verejnosť

Dňa 21. augusta 2020 bolo Obci Trnovec nad Váhom doručené oznámenie Okresného úradu Šaľa, že navrhovateľ, Messer Tatragas, spol. s r.o., so sídlom Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00685 852, ktorý je zastúpený spoločnosťou Duslo, a.s, Administratívna budova ev.č. 1236, 927 03 Šaľa, doručil dňa 18.08.2020 Okresnému úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len ,,OÚ Šaľa, OSZP“)
podľa § 18 ods. 2 písm. d) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti ,,Argónová jednotka Duslo, Slovensko – Projekt zmeny stavby pred dokončením“. 


Uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle ministerstva životného prostredia na adrese:


https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/argonova-jednotka-duslo-slovensko-projekt-zmeny-stavbypred-dokoncenim


V zmysle § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. informujeme verejnosť, že do oznámenia je možné nahliadnuť na sekretariáte obecného úradu v pracovných dňoch. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti príslušnému orgánu do 10 pracovných dní od zverejnenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na webovom sídle MŽP SR alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 29 odseku 8 zákona č. 24/2006 Z. z. na adresu:

Okresný úrad Šaľa

odbor starostlivosti o životné prostredie

Hlavná 2/1

927 01 Šaľa

 

 Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

 

zverejnené do 7. 9. 2020

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
messer 38.8 kB pdf 21.8.2020

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.