Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

"Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Močenok" - rozhodnutie

informácia pre obyvateľov

Dňa 25.07.2020 bolo Obci Trnovec nad Váhom doručené rozhodnutie Okresného úradu  Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 42, 927 01 Šaľa oznámenie č. OU-SA-OSZP-2020/004711-022, ktorým okresný úrad rozhodol, že navrhovaný strategický dokument ,,Územný plán obce Močenok – zmeny a doplnky č. 3“ sa nebude posudzovať na základe doteraz vykonaného zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vzhľadom na to, že strategický dokument "Zmeny a doplnky č. 3 územného plánu obce Močenok" je dokument s miestnym dosahom, v súlade s § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. informujeme verejnosť o tomto rozhodnutí.

 

zverejnené do 18. augusta 2020

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
zmeny a doplnky č. 3 - úp obce močenok 69 kB pdf 27.7.2020

Facebook

Odber noviniek