Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Opatrenia krízového štábu - COVID-19

Opatrenia krízového štábu - COVID-19
odporúčania krízového štábu obce

KRÍZOVÝ ŠTÁB OBCE TRNOVEC NAD VÁHOM

 

Informácia pre obyvateľov - informácie aktualizujeme priebežne

Krízový štáb obce odporučil prepravným spoločnostiam na území obce, aby vodiči nákladných automobilov, ktorí vykonávajú prepravu, nakladanie a vykladanie tovaru a v posledných 14 dňoch prechádzali územím postihnutým koronavírusom (Čínska ľudová republika, Irán, Kórea a Taliansko), zvážili možnosť dobrovoľnej domácej karantény spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi, resp. osobami, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti.

Po včerajšom rokovaní krízového štábu obce Trnovec nad Váhom starosta obce Trnovec nad Váhom s okamžitou platnosťou až do odvolania nariaďuje:

 • zrušiť všetky podujatia, ktoré organizuje Obec Trnovec nad Váhom, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby
 • zrušiť stretnutia seniorov v priestoroch, ktoré sú v majetku obce Trnovec nad Váhom
 • pozastaviť prenajímanie priestorov, ktoré sú v majetku obce Trnovec nad Váhom
 • uzatvoriť Miestne kultúrne stredisko a Komunitné centrum Horný Jatov pre verejné podujatia
 • zakázať organizáciu a realizáciu športových podujatí na území obce
 • zakázať ambulantný predaj na území obce
 • odporučiť zvýšenú dezinfekciu priestorov a doplnenie dezinfekčných gélov v obchodných prevádzkach a zariadeniach, zvýšenú frekvenciu výmeny filtrov vo vzduchotechnike
 • denne konzultovať aktuálnu situáciu s pediatričkou a všeobecným lekárom pre dospelých
 • vyzvať obyvateľov, aby zachovali pokoj a nešírili paniku

 

Krízový štáb obce ďalej odporúča:

 • zrušiť všetky plánované hromadné akcie Základnej školy s materskou školou Trnovec nad Váhom
 • ak sa dieťa alebo jeho rodinný príslušník vráti z infikovanej oblasti, riadiť sa usmernením Úradu hlavného hygienika SR - usmernenia zverejňujeme priebežne na https://www.trnovecnadvahom.sk/sprava/10298/koronavirus-covid-19-opatrenia.html
 • riaditeľke školy apelovať na zodpovednosť rodičov, pedagogických, nepedagogických zamestnancov a detí
 • riaditeľke školy a zástupkyni riaditeľky pre materskú školu sledovať zdravotný stav detí a pri podozrení na ochorenie postupovať podľa odporúčania príslušných orgánov a zabezpečiť dostatočné množstvo umývacích a dezinfekčných prostriedkov a ich efektívne používanie
 • verejnosti obmedziť návštevy miest s vyššou koncentráciou ľudí
 • verejnosti obmedziť návštevy obecného úradu, komunikovať predovšetkým telefonicky a elektronicky, navštíviť úrad iba v nevyhnutných prípadoch
 • verejnosti sledovať odporúčania a nariadenia príslušných orgánov

 

Pred prijatím týchto opatrení obec Trnovec nad Váhom vydala:

 • Zákaz návštev v Zariadení opatrovateľských služieb
 • Častejšie dezinfikovanie spoločných priestorov a sociálnych zariadení na obecnom úrade
 • Základnej škole s materskou školou bolo vydané usmernenie, ktoré dôrazne neodporúča organizovanie akýchkoľvek výletov či exkurzií v oblastiach s potvrdeným výskytom nového koronavírusu Covid-19.
 • Pracovníci škôl a škôlok tiež dostali usmernenie, podľa ktorého majú dbať na zvýšenú hygienu kľučiek a priestorov, do ktorých prichádzajú rodičia.
 • Žiaci, resp. pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy, ak sa nedávno vrátili z regiónov, kde sa vyskytol koronavírus, musia 14 dní pozorne sledovať svoj zdravotný stav.

 

V zmysle záverov zasadnutia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky prijal krízový štáb obce Trnovec nad Váhom na prevenciu pred šírením ochorenia COVID – 19 tieto opatrenia:

 • obmedzenie organizovania spoločenských, kultúrnych a športových podujatí vo svojej pôsobnosti,
 • určuje vedúcim inštitúcií a organizácií na území obce povinnosť informovať svojich zamestnancov o nevyhnutnosti dodržiavať pri plnení pracovných úloh preventívne odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR
 • odporúča právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na území obce obmedziť organizovanie hromadných podujatí
 • odporúča obmedzenie pracovných ciest, výletov a exkurzií do krajín výskytu ochorenia. Odporúča osobám, ktoré sa vrátili zo zasiahnutých oblastí, aby kontrolovali svoj zdravotný stav počas inkubačnej doby ochorenia, teda 14 dní po návrate. V prípade príznakov ochorenia (horúčka 38°C a vyššia, kašeľ, bolesť hrdla, kĺbov, únava), aby telefonicky kontaktovali svojho ošetrujúceho lekára
 • odporúča pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou najmenej po dobu 20 sekúnd, prípadne použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu
 • odporúča obyvateľom zvážiť prípadnú návštevu športových, kultúrnych a iných hromadných podujatí v obci aj mimo nej.

Krízový štáb obce bude priebežne informovať o ďalších potrebných opatreniach.

 

 

 

 

 

                                                                                   Mgr. Oliver Berecz, predseda krízového štábu

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
krizovy-stab 571.2 kB pdf 9.3.2020
KRÍZOVÝ ŠTÁB OBCE TRNOVEC NAD VÁHOM 345.7 kB pdf 11.3.2020
prepravné spoločnosti 597.7 kB pdf 12.3.2020

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.