Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Spalovňa odpadov

Spalovňa odpadov
Vyriešený

Podnet:

Zdravím,
píšem ohľadom plánovaného zámeru honosne nazvaného centrum cirkulárnej ekonomiky. Principiálne si myslím že je to dobrý zámer ale po naštudovaní, ano dal som si tú niekoľkohodinovú námahu, si myslím že zámer rieši nedostatočne spôsob definitívneho nakladania s finálnym odpadom po celom procese, čo je škvara a popolček. Zámer píše len o zásobníkoch a silách ktoré sú dimenzované na 6-7 dní stabilnej prevádzky. Následne sa píše v prípade škvary o externom odberateľovi na zhodnotenie resp. zneškodnenie a v prípade popolčeka sa píše dokonca že využitie popolčeka bude závisieť od dostupnosti voľných kapacít zmluvného prevádzkovateľa zariadenia na materiálové zhodnotenie, eventuálne bude vyvezený do zariadenia na zneškodnenie odpadu. Takéto znenie inými slovami znamená že navrhovateľ prakticky v tejto chvíli nevie čo s finálnym odpadom. To vytvára nebezpečné predpoklady, predpokladám že v časoch ekonomickej prosperity bude relatívne ľahké nájsť odberateľov na daný odpad. Avšak v ekonomicky nepriaznivých časoch hrozí že sa budú hľadať alternatívne riešenia a obávam sa že prvé čo by niekoho mohlo napadnúť je oživiť odkaliská Amerika . A toto si myslím že už nie je pre nikoho v našej obci žiaduce. Preto si myslím a doporučujem aby obec ako dotknutý orgán požadoval doplnenie zámeru, aby navrhovateľ dokladoval ako a kde chce definitívne uskladňovať resp. znehodnocovať ako škvaru tak aj popolček v časoch kedy o tieto suroviny nebude na trhu záujem. Neviem či som to sformuloval správne, ale myslím že Vy ako obec máte nato kapacity aby ste moje myšlienky pokiaľ padnú na "úrodnú pôdu" vedeli správne zapracovať a využiť. Tak isto odporúčam veľmi aktívne z pozície obce sa zaujímať o daný projekt aj v ďalších fázach povoľovacieho procesu. Pracujem a som v kontakte s podobnými zámermi vpodstate pravidelne a vidím ako sa vyvíjajú v čase v slovenskej realite. Veľmi často finálna stavba/ prevádzka sa výrazne líši od toho čo bolo v zámere napriek všetkým zákonom ktoré by mali v tejto krajine platiť. Preto sa vpodstate chcem aj spýtať aké je stanovisko obce k danému zámeru, nakoľko kapacitne ide o spalovňu veľkostne akú ma Bratislava. Pred cca 15 rokmi sa zo spaľovňou už uvažovalo, vtedy sa obec výrazne mobiizovala proti tomuto zámeru. Netvrdím že teraz sa máme správať rovnako, no obec by asi mala dať najavo že jej nie je jedno čo sa tu chystá. V prípade dodržania zámeru a pri použití najmodernejších dostupných technológií si myslím že celý zámer je znesiteľný. Ale (to opäť na základe skúseností) navrhovateľ musí vidieť že je kontrolovaný. Možno by bolo tak isto vhodné od navrhovateľa žiadať verejnú prezentáciu pred občanmi v dobe mimo pracovného času bežného človeka. Tento môj podnet asi tak celkom nepatrí na stránku obce, ak sa nezverejní podľa mňa nič sa nestane. Každopádne by ma potešila odpoveď zo strany vedenia obce.

Odpoveď:

Dobrý deň, ďakujeme Vám za podnet a budeme veľmi radi, ak aj ako občan budete aktívny v tomto projekte, ako aj v iných, ktoré sa môžu našej obce dotýkať. Čo sa Vášho postrehu týka, postúpime ho ďalej, v tomto prípade keďže obec už svoje stanovisko zaslala, ho posunieme ďalej priamo pod hlavičkou starostu obce. Pokiaľ ide o stanovisko obce, rovnako ako Vy prezentujeme opatrný postoj k celému zámeru, žiadali sme o dopracovanie viacerých vplyvov, ako aj vysvetlenie nezrovnalostí, ktoré žiadame z dôvodu lepšieho pochopenia celého zámeru. Zároveň sme s jednou z variánt zámeru nesúhlasili. Čo sa verejnej diskusie, resp. verejného prerokovania týka, tak na základe našej požiadavky, ktorá však vyplýva aj priamo z platnej legislatívy, určite bude prebiehať aj verejné posedenie priamo s predstaviteľmi investora, kde sa aj široká verejnosť môže vyjadriť priamo prostredníctvom dialógu. Boli by sme veľmi radi, keby ste sa tohto stretnutia vedeli zúčastniť aj Vy, pretože aktívna a hlavne racionálne informovaná verejnosť je potrebná pre správne fungovanie života obce