Obec Trnovec nad Váhom
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Nový zásobník DAM

OZNAM

Obec Trnovec nad Váhom oznamuje, že Ministerstvo životného prostredia SR doručilo na Obecný úrad dňa 19.02.2016 Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti:

„ Nový zásobník DAM“

navrhovateľa Duslo, a.s. Administratívna budova, ev.č. 1236

 927 03 Šaľa.

 

Tento dokument je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Trnovci nad Váhom

v pracovné dni od 7,30 hod. do 15,15 hod. a v stredu od 7,30 hod. do 16,45 hod.

Občania si môžu z neho robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť

kópie.

 

Dokument je prístupný na webovom sídle MŽP SR :

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/novy-zasobnik-dam

 

Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k Oznámeniu ... do 10 pracovných dní od zverejnenia informácií.

V Trnovci nad Váhom, 22.02.2016

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.