Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zásobník DAM-u

Informovanie verejnosti – zásobník DAM-u, DUSLO, a.s. ŠaľaObec Trnovec nad Váhom v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje o doručení Záverečného stanoviska MŽP SR k posudzovaniu navrhovanej činnosti, ktorým je „ Zásobník DAM-u“ navrhovateľa Duslo, a.s. Šaľa. Záverečné stanovisko je k nahliadnutiu v podateľni obecného úradu v pracovné dni. Dokument je prístupný na stránke MŽP SR: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zasobnik-damu.

Facebook

Odber noviniek