Obnova vonkajších nadzemných rozvodov

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

Obec Trnovec nad Váhom dňa 31. 12. 2015 dostala od Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky oznámenie navrhovateľa Duslo, a.s. Šaľa vo veci zmeny navrhovanej činnosti "Obnova vonkajších nadzemných rozvodov".

Uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle ministerstva na adrese:

Http://www.enviroportal.sk/sk/detail/obnova-vonkajsich-nadzemnych-rozvodov-

Verejnosť má možnosť vyjadriť sa k začatiu konania do desiatich pracovných dní od zverejnenia.

FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.