Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Obnova vonkajších nadzemných rozvodov

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

Obec Trnovec nad Váhom dňa 31. 12. 2015 dostala od Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky oznámenie navrhovateľa Duslo, a.s. Šaľa vo veci zmeny navrhovanej činnosti "Obnova vonkajších nadzemných rozvodov".

Uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle ministerstva na adrese:

Http://www.enviroportal.sk/sk/detail/obnova-vonkajsich-nadzemnych-rozvodov-

Verejnosť má možnosť vyjadriť sa k začatiu konania do desiatich pracovných dní od zverejnenia.

Facebook

Odber noviniek