Delegovanie do okrskovej volebnej komisie

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kanditátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb /najneskôr 11.01.2016/.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme. Elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie. Na oznámenie doručené po uplynutí lehoty sa neprihliada.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie v Trnovci nad Váhom:  volby@trnovecnadvahom.sk.

 

FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.