Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Delegovanie do okrskovej volebnej komisie

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kanditátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb /najneskôr 11.01.2016/.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme. Elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie. Na oznámenie doručené po uplynutí lehoty sa neprihliada.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie v Trnovci nad Váhom:  volby@trnovecnadvahom.sk.

 

Facebook

Odber noviniek