Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

"Čpavok 4"

Obec Trnovec nad Váhom v zmysle § 11 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje žiadosť navrhovateľa Duslo, a.s. Šaľa o vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku „Čpavok 4“.

 

Do žiadosti a príloh je možné nahliadnuť v kancelárii prvého kontaktu obecného úradu v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., v stredu do 17.00 hod. do 28. septembra 2015, robiť z neho výpisy, odpisy alebo kópie na vlastné náklady.

 

Verejnosť má možnosť vyjadriť sa k začatiu konania je do 09. 10. 2015.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
zverejnenie údajov a výzva zainteresovanej verejnosti 13.1 MB pdf 29.9.2015

Facebook

Odber noviniek