Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Poradovník žiadateľov o pridelenie obecného bytu

V zmysle platného VZN č. 6/2019 o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov vo vlastníctve obce Trnovec nad Váhom a prílohy č. 1 k tomuto všeobecne záväznému nariadeniu bol uznesením č. 131/2019 schválený poradovník žiadateľov o nájomné byty vo vlastníctve Obce Trnovec nad Váhom

byty-od-1-7-2020-areal-zs

byty-od-1-7-2020-sfrb

kritériá

počet_bodov