Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Poradovník žiadateľov o pridelenie obecného bytu

V zmysle platného VZN č. 6/2019 o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov vo vlastníctve obce Trnovec nad Váhom a prílohy č. 1 k tomuto všeobecne záväznému nariadeniu bol uznesením č. 131/2019 schválený poradovník žiadateľov o nájomné byty vo vlastníctve Obce Trnovec nad Váhom.

 

poradovník_-_ŠFRB

poradovník_-_byty_pri_škole

kritériá

počet_bodov