Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

"Zásobník DAM-u"

“Zásobník DAMu” ( zásobník pre dusičnan amónny s močovinou a roztok močoviny) – doručenie zámeru!

Obec Trnovec nad Váhom obdržala od Ministerstva životného prostredia SR, Nám.Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava dňa 29.06.2015 zámer navrhovateľa: DUSLO, a.s. Šaľa  “Zásobník DAMu”.

Do zámeru navrhovanej činnosti môže verejnosť nahliadnuť na Obecnom úrade v pracovné dni od 7,30 do 15,30 hod. a v stredu od 7,30 hod. do 17,00 hod.; alebo na webovom sídle ministerstva životného prostredia na adrese:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zasobnik-damu

Zámer je verejnosti sprístupnený po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

Verejnosť môže doručiť dotknutej obci svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od doby, keď bola o zámere informovaná, alebo od zverejnenia oznámenia.

Facebook

Odber noviniek