Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Komunitný plán sociálnych služieb obce

Komunitný plán sociálnych služieb je významný strategický dokument, spracovaný v súlade s požiadavkami zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a predstavuje metódu, pomocou ktorej môžeme plánovať obsah a rozsah sociálnych služieb tak, aby zodpovedali špecifikám našej obce a potrebám našich občanov. Ide o nástroj pre ďalšie rozvojové procesy a preto stanovuje ciele, priority a opatrenia na zabezpečenie rozvoja a poskytovania sociálnych služieb vo vzťahu k jednotlivým cieľovým skupinám v súlade s platnými koncepčnými dokumentmi a legislatívou.
Komunitný plán sociálnych služieb je vypracovaný na obdobie rokov 2015 – 2019.

Našou snahou je, aby sme postupne v ďalšom období zabezpečovali úlohy a ciele stanovené v Komunitnom pláne sociálnych služieb. Vďaka komunitnému plánu sa nám bude dariť adresnejšie a efektívnejšie využívať financie obecného rozpočtu pre skvalitnenie sociálnych služieb tam, kde je to potrebné a dôležité. Dokument je podkladom nielen pre odborníkov, ale pre všetkých obyvateľov obce.

Komunitný plán sociálnych služieb obce Trnovec nad Váhom bol prerokovaný na 7. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom, dňa 20. júla 2015 a schválený zastupiteľstvom uznesením č. 59/2015.

Súbory na stiahnutie

Facebook

Odber noviniek