Obec Trnovec nad Váhom
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Zariadenie opatr. služby

Zariadenie opatrovateľskej služby Trnovec nad Váhom
Hlavná 589
925 71 Trnovec nad Váhom


Kontakt:

Ing. Alžbeta Motolíková

alzbeta.motolikova@trnovecnadvahom.sk

031/7781496


Prevádzkovateľom zariadenia je Obec Trnovec nad Váhom. Zariadenie je prevádzkované v zmysle zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Zariadenie opatrovateľskej služby pre dlhodobý pobyt starých občanov (ďalej len „ZOS“) s nepretržitou prevádzkou je obytný dom s izbami so základným prevádzkovým zariadením bez príslušenstva. Je určený na poskytovanie sociálnej pomoci starým občanom, ktorí sú podľa odporúčania zdravotníckeho zariadenia odkázaní na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov. Účelom ZOS je poskytovanie opatrovateľskej služby starým občanom v stave sociálnej núdze, ktorú občan nevie prekonať vlastným pričinením, ani s pomocou rodiny a opatrovateľskú službu nemožno poskytnúť občanovi v jeho byte.

Kapacita ZOS je 16 klientov.
Umiestnenie občana do ZOS sa uskutočňuje na základe žiadosti občana alebo z podnetu obecného úradu príslušného podľa trvalého bydliska žiadateľa. O poskytnutí služieb v ZOS a o úhradách rozhoduje Obec Trnovec nad Váhom na základe posúdenia žiadateľa.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Návrh na poskytnutie opatrovateľskej služby 28.1 kB pdf 30.4.2015
Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa 26.9 kB pdf 30.4.2015
Záznam o sociálnej situácii občana 18 kB pdf 30.4.2015
Žiadosť o umiestnenie v ZOS 37.6 kB pdf 30.4.2015