Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Kontakty

Prednostka OcÚ
Mgr. Nikoleta Vargová
tel.: 031/7781496, 0917 873 524
prednosta@trnovecnadvahom.sk

Sekretariát
Iveta Mesárošová
tel.: 031/7781496, 0910 395 599
sekretariat@trnovecnadvahom.sk

Spoločný stavebný úrad
Ing. Mária Gašpieriková
tel.: 031/7781496

Ekonomický referát
Marta Szabová
tel.: 031/7781496
uctaren@trnovecnadvahom.sk

Referát kultúry
Iveta Mesárošová
tel.: 031/7781496, 0910 395 599
kniznica@trnovecnadvahom.sk

Referát daní a poplatkov, pokladňa
Andrea Hrotáková
tel.: 031/7781496
andrea.hrotakova@trnovecnadvahom.sk

Referát bytového hospodárstva
Irena Hrebíková
tel.: 031/7781496
irena.hrebikova@trnovecnadvahom.sk

Matrika a referát vnútornej správy
Ing. Alžbeta Motolíková
tel.: 031/7781496
alzbeta.motolikova@trnovecnadvahom.sk

Iveta Mesárošová
tel.: 031/7781496
iveta.mesarosova@trnovecnadvahom.sk

Vedúci referátu technického, verejnej zelene a odpadového hospodárstva 
Štefan Fábry
tel. : 031/7781496
mobil: 0917 621 435
technicky@trnovecnadvahom.sk