Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Podpora opatrovateľskej služby

Obec Trnovec nad Váhom sa vo februári 2019 zapojila do Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu opatrovateľskej služby. Prioritou tejto výzvy je zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu a jej špecifickým cieľom je prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť. Obec získala príspevok v maximálnej možnej výške v sume 58.983,60 Eur, teda 100% požadovanej sumy. Tieto finančné prostriedky budú použité na poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti kvalifikovanou opatrovateľkou.

Prezentácia1

Facebook

Odber noviniek