Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Upovedomenie o podkladoch rozhodnutia

"Zariadenie na produkciu argónu" - upovedomenie o podkladoch rozhodnutia

Informácia pre obyvateľov

Dátum: 14.05.2019

Autor: Administrátor

 

Spoločnosť Duslo podala oznámenie o navrhovanej činnosti Zariadenie na produkciu argónu.

 

Okresný úrad Šaľa zverejnil na webovom sídle ministerstva zámer a oznámenie o predložení zámeru a vyzval dotknuté orgány a obce na doručenie stanoviska. Tieto stanoviská a stanovisko verejnosti tvoria podklad rozhodnutia. Účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu a k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie a to do 5. dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia.

 

Do spisu je možné nahliadnuť, urobiť z neho kópie, odpisy a výpisy na Okresnom úrade Šaľa, odbore starostlivosti o životné prostredie na adrese Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa, na prízemí, kancelária č. 15. v čase od 8.00 do 15.00 h.

 

Podklady rozhodnutia sú zverejnené aj na webovom sídle ministerstva:

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-produkciu-argonu-

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.