Organizačno-technické zabezpečenie volieb

Starosta obce určuje zamestnancov zodpovedných za organizačno-technické zabezpečenie volieb prezidenta r. 2019:
   a) Ing. Alžbeta Motolíková, tel. 0317781496
   b) Iveta Mesárošová, tel. 0317781496
 
Vytvorenie nasledovných volebných okrskov a určenie zapisovateľov okrskových volebných komisií pre volby prezidenta 2019:

 

Volebný okrsok č. 1

sídlo: Kultúrny dom súp. č. 19

zapisovateľ: Ing. Alžbeta Motolíková

Volebný okrsok č. 2

sídlo:  Kultúrny dom súp.č. 19

zapisovateľ: Iveta Mesárošová

Volebný okrsok: č. 3

sídlo:   Horný Jatov,  Komunitné centrum súp. č. 855

zapisovateľ: Irena Hrebíková

FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.