Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Modernizácia biologickej/chemickej učebne školy

Obec Trnovec nad Váhom ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Trnovec nad Váhom podala žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na zriadenie biologicko/chemickej učebne, keďže učebňa, ktorú má škola vybudovanú, už nespĺňa potrebné kritériá a jej stav neumožňuje zabezpečenie plnohodnotného vyučovania prírodovedných predmetov. 

Žiadosť bola schválená vo výške 58.986,17 Eur, pričom celkové oprávnené výdavky projektu sú v sume 62.090,71 Eur. Za tieto finančné prostriedky bude vybudovaná nová, moderná učebňa, ktorá zvýši odborné vedomosti žiakov, ich výsledky a úspešnosť na trhu práce. Učebňa bude mať pracovné miesta pre 21 žiakov a plnohodnotne vybavené pracovisko učiteľa. Bude vybavená interaktívnou tabuľou a príslušenstvom, ktoré umožní využívať ďalšie interaktívne vyučovacie pomôcky.

Facebook

Odber noviniek