Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

VEREJNÁ VYHLÁŠKA-Zmeny a doplnky č.1/2017 ÚPN obc

Oznámenie o verejnom prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie

 04.06.2018

 Autor: Administrátor

Obec Trnovec nad Váhom týmto oznamuje, že v zmysle § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov začalo dňom 1.júna 2018 prerokovávať územnoplánovaciu dokumentáciu Zmeny a doplnky č. 1/2017 Územného plánu obce Trnovec nad Váhom –Návrh.

 

V zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov je verejnosť oprávnená podávať pripomienky ku konceptu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa oznámenia.

 

Kompletná dokumentácia Zmeny a doplnky č. 1/2017 Územného plánu obce Trnovec nad Váhom –Návrh je k dispozícii - k nahliadnutiu na Obecnom úrade Trnovec nad Váhom, každý deň v úradných hodinách a na webovej stránke www.trnovecnadvahom.sk.

 

Pripomienky podávajte v pisomnej forme do 1.júla 2018 na Obecnom úrade Trnovec nad Váhom.

 

Dátum vyvesenia oznámenia a vystavenia dokumentácie: 04.06.2018

 

Facebook

Odber noviniek