Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zaslanie oznámenia-RIÚS

Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020

 16.02.2018

 Autor: Administrátor

Obstarávateľ, Nitriansky samosprávny kraj, sprostredkovateľský orgán pre integrovaný regionálny operačný program, Rázusová 2A,949 01 Nitra, doručil Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o strategickom dokumente ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1“.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020, verzia 1.1“ je zverejnené na webovom sídle ministerstva:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-nitrianskeho-kraja-na-roky-201-1

 

Viac informácií je priložených nižšie v dokumente.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
zaslanie-oznamenia 841.8 kB pdf 16.4.2018

Facebook

Odber noviniek