Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Rozhodnutie - "Porážkáreň Branko Slovakia, a.s."

ROZHODNUTIE - "PORÁŽKÁREŇ BRANKO SLOVAKIA, A.S."

27.09.2016 | Napísal Trnovec nad Váhom

Rozhodnutie o navrhovanej činnosti - vybudovaní prevádzky porážky moriek

Obec Trnovec nad Váhom oznamuje, že Okresný úrad Šaľa doručil dňa 27. 9. 2016 na obecný úrad Rozhodnutie č. OU-SA-OSZP-2016/006081-14-Ne.Okresný úrad Šaľa ako príslušný orgán štátnej správy vydal rozhodnutie, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať na základe doteraz vykonaného zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Účastníci konania vrátane verejnosti v súlade s § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. majú právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Šaľa.

 

Podľa § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručeni rozhodnutia sa pri podaní takého odvolania považuje 15 deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
rozhodnutie - porážkáreň 10 MB pdf 14.10.2016

Facebook

Odber noviniek