Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie o navrhovanej činnosti

OZNAM

 

Obec Trnovec nad Váhom oznamuje, že Okresný úrad Šaľa doručil na Obecný úrad dňa 25. 08. 2016 Oznámenie o navrhovanej činnosti:

 

„Porážkáreň Branko Slovakia, a. s.“

navrhovateľa Branko Slovakia, a.s. Novozámocká 184, 949 05 Nitra

 

Tento dokument je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Trnovci nad Váhom

v pracovné dni od 7,30 hod. do 15,15 hod. a v stredu od 7,30 hod. do 16,45 hod.

Občania si môžu z neho robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť

kópie.

Dokument je prístupný na webovom sídle MŽP SR :

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/porazkaren-branko-slovakia- .

 

Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k Oznámeniu ... do 21 dní od zverejnenia informácií.

 

 

 

Facebook

Odber noviniek