Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie - "Plniaca rampa DFA do kontajnerov"

OZNÁMENIE - "PLNIACA RAMPA DFA DO KONTAJNEROV"

Obec Trnovec nad Váhom oznamuje, že Ministerstvo životného prostredia SRdoručilo na Obecný úrad dňa 20. 4. 2016 Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti:

 

„ Plniaca rampa DFA do kontajnerov“

navrhovateľa Duslo, a. s. administratívna budova, ev. č. 1236

 927 03 Šaľa.

 

Tento dokument je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Trnovci nad Váhom

v pracovné dni od 7,30 hod. do 15,15 hod. a v stredu od 7,30 hod. do 16,45 hod.

Občania si môžu z neho robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť

kópie.

Dokument je prístupný na webovom sídle MŽP SR :

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plniaca-rampa-dfa-do-kontajnerov- .

Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k Oznámeniu ... do 10 pracovných dní od zverejnenia informácií.

V Trnovci nad Váhom, 25. 4. 2016

 

Facebook

Odber noviniek