Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zberný dvor Trnovec nad Váhom

Obec Trnovec nad Váhom dňa 25.5.2016 vyhlásila Verejné obstarávanie na zaobstaranie zhotoviteľa projektu s názvom "Zberný dvor Trnovec nad Váhom". Všetky informácie o verejnom obstarávaní ako aj bližšie podrobnosti nájdete v priložených prílohách. Súčasťou príloh je aj projektová dokumentácia k výstavbe "Zberného dvora Trnovec nad Váhom"

 

Súťažné podklady Zberný dvor Trnovec nad váhom def.

ZoD Zberný dvor Trnovec nad Váhom

Výkaz výmer - Zberný dvor Trnovec nad Váhom - Zadanie

jed-formular - vyplnená 1. strana

Príloha č.3

 

Projektová dokumentácia 

projekt Zberny dvor

 

 

 

 

Facebook

Odber noviniek