Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zoznam nehnuteľností obce určených na predaj

Ponúkame Vám k nahliadnutiu zoznam nehnuteľností vo vlastníctve obce Trnovec nad Váhom, ktoré obec plánuje v blízkej budúcnosti predať.

Podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí prevody vlastníctva majetku obce sa musia vykonať týmito spôsobmi:

  1. na základe obchodnej verejnej súťaže
  2. dobrovoľnou dražbou
  3. priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu.

 

Momentálne nemá obec k dispozícii na predaj nehnuteľnosti.



 

 

Facebook

Odber noviniek