Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Regenerácia centrálnej zóny obce Trnovec nad Váhom

Realizáciou projektu pod názvom ,,Regenerácia centrálnej zóny obce Trnovec nad Váhom sa skvalitnilo životné prostredie obyvateľov obce a regiónu. Dve časti nachádzajúce sa v centrálnej časti obce sú prepojené zrekonštruovanou miestnou komunikáciou, v parku a na nádvorí kultúrneho domu boli zrekonštruované spevnené plochy, čím sa znížila prašnosť v obci.
V hlavnom centre boli zrekonštruované poškodené chodníky, vymenené zastaralé parkové osvetlenie, čím sa znižuje energetická náročnosť. V parku sú osadené nové lavičky, pieskovisko a hracie zostavy určené pre stretávanie rodičov a detí i ostatných obyvateľov. V parku časti nádvoria kultúrneho domu, na Hlavnej ulici a pri kostole sú zrekonštruované a zriadené nové parkovacie plochy, čo zvyšuje bezpečnosť cestnej premávky. Rekonštrukciou autobusových zastávok sa prispelo k poveternostnej pohode a to hlavne v zimných mesiacoch. Zlepšil sa estetický vzhľad obce a svojou atraktivitou láka i obyvateľov okolitých obcí.

 

Projekt je kompletne zrealizovaný. Zrealizovali sa všetky stavebné objekty v celom zazmluvnenom rozsahu v súlade so zmluvou. Stručne išlo o tieto práce: Rekonštrukcia - chodníkov, parkovacích plôch, miestnej komunikácie, múrika pred zdravotným strediskom, vstupu na nádvorie KD a parkového osvetlenia. Zrealizovali sa aj nové chodníky, parkovacie plochy a parkové osvetlenie. Realizáciou boli osadené autobusové zastávky, lavičky, hracie zostavy pre deti, taktiež boli vykonané sadové úpravy.

 Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

tabuľa

Facebook

Odber noviniek