Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie o začatí stavebného konania - "Cesta I/75-obchvat"

 
verejná vyhláška

UPOVEDOMENIE o doručení Oznámenia o začatí stavebného konania s upustením od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania – informovanie verejnosti

Dňa 25. júna 2020 bola Obci Trnovec nad Váhom doručená verejná vyhláška – Oznámenie o o začatí stavebného konania s upustením od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako špeciálny stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 1, ods. 3 a ods. 4 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje začatie konania, a pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2 stav. zákona od miestneho zisťovania a ústneho konania.

 

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 dní od doručenia tohto oznámenia. Do podkladov k stavebnému konaniu možno nahliadnuť na Okresnom úrade Nitra, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií v úradných hodinách pondelok až piatok od 8.00 do 14.00 h. po predchádzajúcom dohovore. O nazretí do spisu je potrebné vopred sa dohodnúť na tel. čísle 037/6549367 alebo e-mailom na adrese eva.skvarekova@minv.sk

 

Oznámenie je dostupné na úradnej tabuli aj na webovom sídle obce Trnovec nad Váhom www.trnovecnadvahom.sk.

 

 

V Trnovci nad Váhom, 26. júna 2020

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
i-75 - obchvat 68.5 kB pdf 28.7.2020

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.