Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie o začatí správneho konania

 
verejná vyhláška

Krajský pamiatkový úrad Nitra v zmysle zákona o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov dňom 11. 6. 2020 začína správne konanie o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu v súvislosti s navrhovanou stavbou "INS_FTTH_SALA_06_Trnovec nad Váhom", líniová stavba, kat. úz. Trnovec nad Váhom, okr. Šaľa ako opatrenia na záchranu archeologického náleziska alebo nálezovej situácie.

 

Oznámenie sa doručuje formou verejnej vyhlášky, ktorá sa nachádza v prílohe.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
f3762d03-1c41-422d-aa6e-8f6b1689bf7c 559.1 kB pdf 28.7.2020

Facebook

Odber noviniek