Obec Trnovec nad Váhom
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie o zámere - R-ÚSES okresu Šaľa

 

Verejná vyhláška

UPOVEDOMENIE o doručení Oznámenia o zámere schváliť Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Šaľa a žiadosť o stanovisko k schvaľovaniu R-ÚSES okresu Šaľa – informovanie verejnosti

Dňa 22. mája 2020 bola Obci Trnovec nad Váhom doručená verejná vyhláška – Oznámenie o zámere schváliť Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Šaľa a žiadosť o stanovisko k schvaľovaniu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Šaľa.

Okresný úrad Šaľa zároveň informoval o zverejnení predmetného dokumentu na internetovej stránke tunajšieho orgánu: https://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-86

Informácia pre verejnosť: informácie k uvedenému dokumentu Vám budú poskytnuté e-mailom na adrese: martin.stanko@minv.sk, alebo telefonicky na 0961 34 5705 do 30 dní od zverejnenia na úradnej tabuli Okresného úradu Šaľa, resp. elektronickej úradnej tabuli Okresného úradu Šaľa.

Oznámenie je dostupné na úradnej tabuli aj na webovom sídle obce Trnovec nad Váhom www.trnovecnadvahom.sk.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
úradný list - oznámenie 330.8 kB pdf 28.7.2020
Oznámenie o zámere 201.5 kB pdf 28.7.2020

Facebook

Odber noviniek