Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výroba 30% vodného roztoku 4-amino-1,2,4-triazolu

SÚBOR
Dátum: 04.07.2024
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 77
2 min. čítania
Výroba 30% vodného roztoku 4-amino-1,2,4-triazolu

informovanie verejnosti

Obec Trnovec nad Váhom v zmysle § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov informuje verejnosť o doručení oznámenia o zmene a upovedomenie o začatí zisťovacieho konania navrhovanej činnosti „Výroba 30% vodného roztoku 4-amino-1,2,4-triazolu (ATC)” navrhovateľa Duslo, a. s. Šaľa.

Oznámenie je zverejnené na webovom sídle ministerstva

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/vyroba-30-vodneho-roztoku-4-amino-1-2-4-triazolu-atc-

a nájdete ho aj v prílohe spolu s informáciou pre verejnosť.

Zároveň oznamujeme verejnosti, že do oznámenia možno nahliadnuť, robiť si výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie po dobu 10 pracovných dní od zverejnenia na referáte spisovej služby na 1. poschodí obecného úradu počas úradných hodín pre verejnosť.

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko príslušnému orgánu do 10 pracovných dní od dňa zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli a webovom sídle obce. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v uvedenej lehote doručené dotknutej obci.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
ozn-o-zmene-nc-vyroba-30-vodneho-roztoku-atc-final-pdf Veľkosť: 8.06 MB Formát: pdf Dátum: 4.7.2024
informacia-pre-verejnost-pdf Veľkosť: 412.8 kB Formát: pdf Dátum: 4.7.2024