Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva

SÚBOR
Dátum: 11.06.2024
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 83
2 min. čítania
Pozvánka na 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva

informácia pre obyvateľov

V súlade s ustanovením §12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

 

zvolávam

 

 

14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom, ktoré sa uskutoční

 

dňa 17. júna 2024 o 1700 h.

 

v zasadačke Obecného úradu Trnovec nad Váhom.

 

 

 

PROGRAM:

 

1. Otvorenie:

a) voľba návrhovej komisie

b) určenie zapisovateľa

c) určenie overovateľov zápisnice

2. Záverečný účet obce Trnovec nad Váhom za rok 2023 - návrh

3. Rozbor hospodárenia obce Trnovec nad Váhom za 1. štvrťrok 2024

4. VZN č. 1/2024 Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Trnovec nad Váhom - návrh

5. Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu vo vlastníctve obce na 2. polrok 2024 - návrh

6. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Trnovec nad Váhom – doplnenie žiadosti

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2024 - návrh

8. Rôzne (klub dôchodcov, schválenie dohody o zrušení vecného bremena – Árendáš, prenájom priestorov MKS – podmienky,

informácia o výsledku výberového konania – riaditeľ ZŠ s MŠ)

9. Došlá pošta (Duslo - návrh na zmenu územného plánu, žiadosť o stanovisko – SPF, žiadosť o odkúpenie pozemku, návrh na

uzavretie zmluvy o vecnom bremene - Sklenárová)

10. Diskusia

11. Záver

 

 

                                                                                                                    Mgr. Oliver Berecz, starosta obce

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
pozvánka Veľkosť: 209.5 kB Formát: pdf Dátum: 11.6.2024