Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov RSTO

SÚBOR
Dátum: 23.05.2024
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 123
2 min. čítania
Uzatvorenie a rekultivácia skládky  odpadov RSTO

zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti

OBEC Trnovec nad Váhom podľa  zákona NR SR č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

INFORMUJE VEREJNOSŤ

o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti

 

„Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov RSTO

navrhovateľa Duslo, a. s. Šaľa, so sídlom

Administratívna budova 1236, 927 03  Šaľa.

V zmysle § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)   informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým o doručení oznámenia a zároveň informujeme, že do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z neho kópie v kancelárii spisovej služby na 1. poschodí obecného úradu po dobu 10 pracovných dní od zverejnenia na úradnej tabuli a webovom sídle obce Trnovec nad Váhom.

Oznámenie je zverejnené aj na webovom sídle ministerstva na adrese

 

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/uzatvorenie-rekultivacia-skladky-odpadov-rsto

 

Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v stanovenej lehote doručené dotknutej obci. Na stanovisko doručené po lehote sa nemusí prihliadnuť.

 

zvesené 17. 6. 2024

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
zaslanie oznamenia o zmene - skladka RSTO Veľkosť: 784.4 kB Formát: pdf Dátum: 23.5.2024
uzatvorenie-a-rekultivacia-skladky-odpadov-rsto-info-pdf Veľkosť: 309 kB Formát: pdf Dátum: 23.5.2024