Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rekonštrukcia uzla čistenia spalín a stáčacieho miesta na Spaľovni odpadov v Duslo, a. s. Šaľa

SÚBOR
Dátum: 21.05.2024
Autor: Iveta Mesárošová
Počet videní: 129
2 min. čítania
Rekonštrukcia uzla čistenia spalín a stáčacieho miesta na Spaľovni odpadov v Duslo, a. s. Šaľa

Informovanie verejnosti

OBEC Trnovec nad Váhom podľa  zákona NR SR č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

INFORMUJE VEREJNOSŤ

o doručení oznámenia o zmene a upovedomenie o začatí zisťovacieho konania

 

„Rekonštrukcia uzla čistenia spalín a stáčacieho miesta

na Spaľovni odpadov v Duslo, a. s.”

navrhovateľa Duslo, a. s. Šaľa, so sídlom

Administratívna budova 1236, 927 03  Šaľa.

V zmysle § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)   informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým o doručení oznámenia a zároveň informujeme, že do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z neho kópie v kancelárii spisovej služby na 1. poschodí obecného úradu po dobu 10 pracovných dní od zverejnenia na úradnej tabuli a webovom sídle obce Trnovec nad Váhom.

Oznámenie je zverejnené aj na webovom sídle ministerstva na adrese

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/rekonstrukcia-uzla-cistenia-spalin-stacacieho-miesta-na-spalovni-odpad-1

Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v stanovenej lehote doručené dotknutej obci.

zvesené 17. 6. 2024

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
informacia-pre-verejnost-pdf Veľkosť: 378 kB Formát: pdf Dátum: 21.5.2024